Wikidata

Wiki >> home | Project:Development | Wikidata | Wikiaika | Wikimania

Mikä on ominaisuus?

  • Ominaisuus/ominaisuudet (engl. property/properties) ovat Wikidatassa oleva sivuja, joita varten Wikidatassa on erillinen nimiavaruus. Wikipedian päänimiavaruus sisältää artikkeleita, Wikidatassa puolestaan kohteita (kuten Q12345). Ominaisuudet sen sijaan sijaitsevat erillisessä Property-nimiavaruudessa. Ominaisuussivut sisältävät ilmoituksen ominaisuuden arvojen tietotyypistä.

Jokainen kohteessa oleva esitys liittyy ominaisuuteen, määrää ominaisuudelle yhden tai useampia arvoja, tai muun suhteen tai yhdistelmän, tai mahdollisesti puuttuvan arvon.

Kuinka voin ehdottaa uusia ominaisuuksia?

Jos sinulla on mielessäsi ominaisuuksia, joita Wikidatassa ei vielä ole, ja jotka sinun mielestäni olisi siellä hyvä olla, voit ehdottaa niitä sivulla Wikidata:Property proposal. (Huom! ennen uuden ominaisuuden ehdottamista varmista, ettei ominaisuutta ole jo olemassa / ehdotettu, katso tarkemmat ohjeet siihen kohdasta Kuinka voin etsiä jo luotuja ominaisuuksia?.) Valitse sivulla olevista vaihtoehdoista sopivin luokka, johon uskot ominaisuuden parhaiten sopivan. Jos et tiedä mihin luokkaan ominaisuuden luontiehdotus tulisi sijoittaa, valitse “sekalaiset”. Sivulle päästyäsi napsauta siellä olevaa

Lisää pyyntö

-painiketta.

Tämän jälkeen aukeaa sivu, jossa on esitäytetty lomake, johon sinun tulisi korvata valmiiksi annetut esimerkkitekstit. Kaikkia lomakkeen kohtia ei tarvitse täyttää. Tärkeimpinä kohtina ominaisuuden nimi ainakin englanniksi ja suomeksi, datatype (katso sivu datatyyppi saatavilla olevien datatyyppien näkemiseksi), domain (eli kohdetyypit, jotka voivat käyttää tätä ominaisuutta), allowed values (hyväksytyt arvot, esim. tietyt merkkijonot, tietyt kohteet tms.), example (esimerkki).

Kun ehdotus saa tarpeeksi kannatusta, se voidaan luoda, kuitenkin vähintään viikko ehdotuksen aloittamisen jälkeen. Ominaisuuden luomisesta kerrotaan lisää seuraavassa kohdassa.

Kuka voi luoda ominaisuuksia

Ominaisuuksia voivat luoda kaikki Wikidatassa erilliseen ominaisuuksien luoja -käyttäjäryhmään kuuluvat. Myös Wikidatan ylläpitäjät pystyvät luomaan ominaisuuksia. Ominaisuuksien luojan oikeuksia voi pyytää sivulla käyttöoikeuspyynnöt. Katso ominaisuuden luomisen vaiheet.

Kuinka lisään ominaisuuden Wikidatan kohteeseen?

Kuinka voin etsiä jo luotuja ominaisuuksia?

Ennen uuden ominaisuuden ehdottamista

  1. Tarkista sivuilta Wikidata:List_of_properties (manuaalinen lista) ja Special:ListProperties ettei ominaisuutta ole vielä olemassa.
  2. Tarkista onko ominaisuus jo odottamassa luontia tai onko se hylätty.

Linkkejä